Skip to main content

O nás

Jsme nezisková humanitární organizace tvořená dobrovolníky a již více než dva roky pomáháme na Ukrajině vnitřně vysídleným lidem a obětem válečného konfliktu.  

Za uplynulý rok jsme vybudovali rozsáhlou logistickou síť a vyexportovali přes 1000 tun humanitárního materiálu. Zajišťujeme celý proces od získání potřebného materiálu přes jeho transport na Ukrajinu až po cílenou distribuci rodinám a vesnicím v Oděské, Mykolajivské a Chersonské oblasti, kde materiál často dopravujeme až k blízkosti válečné fronty.  

Spolupracujeme s místními samosprávami a organizacemi, a proto jsme dobře informováni o aktuální situaci. Přinášíme humanitární pomoc, ale nejen tu. Do spektra naší pomoci patří také řada kulturních a rozvojových projektů. 

Přidejte se k nám!

te konkrétní nápad nebo určitou oblast, ve které byste nám mohli pomoci a je v souladu s našimi hodnotami a cíli?

Podporují nás